Omare

Välkommen till EFTpedagogen Stockholm

GunMarie Engström, Advanced Practitioner EFT

Practitioner BSFF, Sång- och talpedagog

Om det fanns en enkel teknik att själv skapa den

förändring du önskar i ditt liv - skulle du då prova den?

 

Enligt hjärnforskningen är varje minne inprogrammerat i hjärnan tillsammans med en känslomässig laddning. Denna laddning skapar sedan en nervbana, som i sin tur leder signaler till en adekvat fysiologisk respons varje gång du påminns om en erfarenhet som är relevant för det minnet. Du kan t ex börja skaka varje gång du tänker på att tala offentligt.

Knackning hjälper dig att skapa nya nervbanor, så att du kan eliminera undermedvetna rädslor vilka skapar negativa reaktioner i dig. Efter bara några behandlingar kan du notera skillnaden. Rädslor som en gång fick dig att tvivla på dig själv, att undvika förändringar, kommer att börja smälta bort.

EFTpedagogens verksamhet består i att hjälpa människor som kämpar med oönskade känslor och beteenden att hitta större "repertoar" av sätt att reagera. Stress och oro inför examensprov, körkortsprov, flygresor mm - samt sömnlöshet, fobier, sötsug, begränsande tankar och föreställningar, är några av de områden där många människor fått stor hjälp.

 

Musiker, artister och andra med höga prestationskrav på sig har väldigt stor nytta av att kunna hantera press inför konserter och andra presentationer. Eftersom EFT dokumenterat snabbt tar ner stressnivårerna är det en mycket praktisk metod att göra till rutin vid förberedelserna.

 

 

 

 

 

Maila till kontakt@eftpedagogen.se eller ring 0739-559938

för anmälan och för information om kurser och individuella sessioner

NYHET

Jag samarbetar nu med Knackpunten i Stockholm

och du kan boka sessioner direkt på vår hemsida www.knackpunkten.se

Copyright © All Rights Reserved